กำลังโหลดข้อมูล

Favorite

       สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล  โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยส่งสัญญาณผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV ETV และ OBEC Channel ไปที่ ศูนย์การอบรมของทุกสังกัด (Click) ทั่วประเทศ

 

       สมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ศูนย์การอบรมทั่วประเทศ โดยดูจากกำหนดการออกอากาศ(Click)  ทั้งนี้ เพื่อลดขั้นตอนการกรอกประวัติของท่านหน้างาน ณ ศูนย์การอบรม ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ตามหน่วยงานสังกัดของท่านล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560  เป็นต้นไป

 

สพฐ. (156 ศูนย์) ลงทะเบียน คลิก!   ดูรายชื่อครูที่ลงทะเบียนออนไลน์แล้ว  **รับเฉพาะครูที่มาจากโรงเรียน 2,250 โรง(Click)เท่านั้น**
สช. (154 ศูนย์) ลงทะเบียน คลิก!   ดูรายชื่อครูที่ลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
กศน. (19 ศูนย์) ลงทะเบียน คลิก!   ดูรายชื่อครูที่ลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
กทม. (41 ศูนย์) ลงทะเบียน คลิก!   ดูรายชื่อครูที่ลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
อปท. (155 ศูนย์) ลงทะเบียน คลิก!   ดูรายชื่อครูที่ลงทะเบียนออนไลน์แล้ว  

*คุณครูสังกัด สพฐ. ที่ไม่อยู๋ในโรงเรียน 2,250 โรง สามารถมาลงทะเบียนในศูนย์สังกัด อปท. แทนได้  (ครู สพฐ. ลงทะเบียนศูนย์ อปท. click ที่นี่) จำกัดศูนย์ละ 53 คนเท่านั้น


แล้วพิมพ์ใบ confirmation การลงทะเบียนออนไลน์ นำไปยื่นที่ศูนย์การอบรมตามหน่วยงานสังกัดของท่านก่อนวันอบรมจริงเพื่อสำรองที่นั่ง   (จำกัดจำนวน โปรดตรวจสอบในรายชื่อศูนย์)

ทั้งนี้ ระบบลงทะเบียนออนไลน์เป็นการสร้างใบยืนยันเพื่อนำไปยื่นที่ศูนย์เท่านั้น ไม่ถือเป็นการสำรองที่นั่ง ณ ศูนย์อบรม  

หมายเหตุ  ให้ยึดจำนวนการสมัครที่ศูนย์เป็นหลัก หากที่นั่งเต็มท่านสามารถสอบถามศูนย์ข้างเคียงที่ยังว่างเพื่อขอย้ายได้

 

ภาพ : pd.ipst.ac.th
ภาพ : pd.ipst.ac.th

 

 

ลำดับรายการคลิกเพื่อดาวน์โหลด
1.Concept paperคลิกเพื่อดาวน์โหลดที่นี่ !!
2.รายชื่อศูนย์การอบรม ตามสังกัดคลิกเพื่อดาวน์โหลดที่นี่ !!
3.เอกสารคู่มือการอบรมกิจกรรมสะเต็มศึกษา 3 กิจกรรมคลิกเพื่อดาวน์โหลดที่นี่ !!
4.โปรแกรม Geogebraคลิกเพื่อดาวน์โหลดที่นี่ !!
5.แผ่นพับประชาสัมพันธ์    คลิกเพื่อดาวน์โหลดที่นี่ !!
6.ใบรายการ สื่อ อุปกรณ์ สะเต็มศึกษา พร้อมราคา คลิกเพื่อดาวน์โหลดที่นี่ !!
7.คู่มือการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา สสวท.” ปี 2560คลิกเพื่อดาวน์โหลดที่นี่ !!
8.คู่มือสำหรับครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์คลิกเพื่อดาวน์โหลดที่นี่ !!
9.

แบบสอบถามสำหรับผู้เข้ารับการอบรมสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล

ณ ศูนย์การอบรม

คลิกเพื่อดาวน์โหลดที่นี่ !!

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป

Tags

อบรมครู,สเต็มศึกษา,อบรมทางไกล

Posted by

Plook Teacher

0 Followers