กำลังโหลดข้อมูล

ขั้นตอนการ update โปรแกรมประชารัฐ

 

สำหรับโรงเรียนในโครงการสานพลังประชารัฐทุก รร. จะได้รับมอบคอมพิวเตอร์ซึ่งบรรจุสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ในโครงการ  ซึ่งสามารถ update โปรแกรมประชารัฐ เพื่อให้สามารถเรียกใช้งานสื่อต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

1. เข้าเว็บไซต์  www.pppconnexted.com   โดยเข้าเมนู โปรแกรมประชารัฐ

2. ดาวน์โหลดไฟล์  Pracharath  ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ในแต่ละเครื่องที่มีโปรแกรมประชารัฐอยู่แล้ว จะปรากฎ icon ไฟล์ตามภาพ

 

3. Double Click ที่ไฟล์   เพื่อที่จะทำการ update โปรแกรมโดยอัตโนมัติ

4. เมื่อเสร็จขั้นตอนการ update โปรแกรมแล้ว จะปรากฏ icon ประชารัฐ บนหน้าจอ Destop

 

5. สามารถคลิกที่โปรแกรมเพื่อใช้งานได้ทันที โดยจะขึ้นหน้าโปรแกรมมาตามภาพ